Poniżej spis publikacji dostępny w naszej bibliotece 

Adamczyk J. L.
Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku, Kielce 2004, wyd. I, WPŚ

Askenazy S.
Łukasiński, T. I, Warszawa 1929 (Reprint Poznań 2002), wyd. II, Wydawnictwo Kurpisz

Askenazy S.
Łukasiński, T.I I, Warszawa 1929 (Reprint Poznań 2006), wyd. II, Wydawnictwo Kurpisz

Baranowski B., Bortnowski W., Lewandowski W.
Dzieje wojskowości Polskiej do roku 1831 (wypisy źródłowe), Warszawa? 1949, wyd. I, WMON

Bartkowski J.
Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, Kraków1967, wyd. I, Wydawnictwo Literackie Kraków, s. 1-528

Beylin K.
Piętnaście lat Warszawy (1800-1815), Warszawa 1976, wyd. I, PIW

Biegański W., Stawecki P., Wojtasik J. [red.]
Historia wojskowości polskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1972, wyd. I, WMON, s. 1-872

Bielecki R.
Wielka Armia Napoleona, Warszawa 2004, wyd. II, Bellona, s. 1-343

Bluche F.
Richelieu, Warszawa 2007, wyd. I, Świat Książki

Burakowski T., Sala A.
Rakiety i pociski kierowane, Zastosowania, T. 1, Warszawa 1960, wyd. I, WMON, s. 1-816

Carvana A.B.
British artyllery ammunition 1780, 1979

Chartrand R.
Napoleon’s Guns 1792-1815 (2). Heavy and Siege Artillery, 2003, wyd. I, Osprey Publishing

Chludziński T.
Szlakami powstania listopadowego, Warszawa 1985, wyd. I, PTTJ „Kraj”

Cieślak E.
Historia Gdańska. Tom I do roku 1454. Gdańsk 1978, wyd. I, Wydawnictwo Morskie

Cieślak E. [red.]
Historia Gdańska. Tom III/1: 1655-1793. Gdańsk 1993, wyd. I,

Cieślak E. [red.]
Historia Gdańska. Tom III/2: 1793-1815. Gdańsk 1993, wyd. I,

Clausewitz von C.
O wojnie. Księga 6, 7 i 8. Warszawa 1958, Wyd. II, WMON

Clausewitz von C.
O wojnie. Księga 1-5. Warszawa 1958, Wyd. II, WMON

Colonel H. C. B., Rogers O. B. E.
A history of artillery, Secaucus 1975, wyd. I, Citadel Press

Diakonow W. G.
Teoria strzelania artylerii naziemnej, T. 2, Warszawa 1953, wyd. I, WMON, s. 1-320

Farmer H. G.
History of the Royal Artillery Band 1762-1953. London 1954, wyd. I, RAI, s. 1-485

Feduszka J.
Twierdza Modlin, Serock, Zamość w planach strategicznych powstania listopadowego, 1999 Lublin, wyd. I, TNKUL

Fenrych W. [opracował]
Akta i Diariusz Królewskiej Komisji Okrętowej Zygmunta III z lat 1627-1628, Gdańsk-Gdynia 2001, wyd. I, Księgi Floty Ojczystej

Fonkowicz J., Twarogowski T.
Krwią i blizną. Z dziejów oręża Polskiego, Warszawa 1972, wyd. I, Nasza Księgarnia

Gąsiorowski W.
Rok 1809. Powieść historyczna z epoki napoleońskiej, 1974, wyd. III, LSW

Gembarzewski B.
Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815-1830. Warszawa 1903 (Reprint)

Hamerliński-Dzierożyński A.
O kartach, karciarzach, grach poczciwych i grach szulerskich. Szkice obyczajowe z wieku XV-XIX, Kraków 1976, Wyd. I, Wydawnictwo literackie, s. 1-424

Henrykowska A., Lolo R. [red.]
Pułtuskie osobliwości. Materiały wydane w roku obchodów 750-lecia nadania praw miejskich, Warszawa 2007, wyd. I, Sarmatia Artistica M. K. Jabłoński

Jabłońska-Deptuła E.
Z problematyki ideologii religijnej i życia religijnego okresu powstania listopadowego, Roczniki Humanistyczne, t. XXVIII, z. 2, 1980 [W:]: ZBIÓR ARTYKUŁÓW O POWSTANIU LISTOPADOWYM

Kocój H.
Powstanie listopadowe w relacjach dyplomatów pruskich, saskich i rosyjskich, Kraków 2008, wyd. I, Wydawnictwo UJ, s. 1-527

Kordaczuk S.
Podlaskim szlakiem oddziału partyzanckiego „Zenona”, Siedlce 2007

Kozłowski E.
Generał Józef Bem 1794-1850, Warszawa 1970, wyd. I, WMON

Kraszewski J. I.
Grzechy hetmańskie. Obrazy z końca XVIII wieku, Warszawa 1975, wyd. III, LSW,s. 1-397

Layne-Gallwey 49
The book of the crossbow, Moskwa 2006, s. 1-415

Majewski W.
Dębe Wielkie-Iganie 1831, Warszawa 1969, wyd. I, WMON

Monar S.
O rycerzu Giewoncie. Ballada, Warszawa 1924, wyd. I?, Wydawnictwo M. Arcta

Nadolski A. [red.]
Polska technika wojskowa do 1500 roku, Warszawa 1994, wyd. I, Oficyna Naukowa, s. 1-440

Nowak T. [opracował]
Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 8. Polskie wojskowe piśmiennictwo techniczne do roku 1764, Warszawa 1961, wyd. I, WMON

Nowak T.
Cztery wieki Polskiej książki technicznej 1450-1850, Warszawa 1961, wyd. I, PWT

Nowak T. [opracował]
Polska sztuka wojenna w czasach odrodzenia, Warszawa 1955, wyd. I, WMON

Orzechowski J.
Dowodzenie i sztaby, Warszawa 1974, wyd. I, WMON, BWW, s. 1-515

Pachoński J.
Legiony polskie. Prawda i legenda 1794-1807. Zwycięstwa i klęski 1797-1799, T. 2, Warszawa 1976, wyd. I, WMON, s. 1-712

Pachoński J.
Legiony polskie. Prawda i legenda 1794-1807. Zwycięstwa i klęski 1799-1802, T. 3, Warszawa 1971, wyd. I, WMON, s. 1-774

Paszkowski J.
Nauka praktyczna kanoniera ułożona przez Kapitana Paszkowskiego Profesora Artylleryi, Kraków 2008, wyd. II, Napoleon V, s. 1-212+tabele

Prądzyński I.
Umocnienia polowe, Gdynia 1985, wyd. I,

Prus B.
Grzechy dzieciństwa, Kraków 1925, wyd. II

Ratajczyk L. [red.]
Historyczny rodowód polskiego ceremoniału wojskowego, Warszawa 1981, wyd. I, WMONRutkiewicz J., Kulikow W. N.
Wojska NKWD 1917-1946. Historia. Organizacja, umundurowanie, Warszawa 1998, wyd. I, Barwa i Broń, Lampart, s. 1-152

Rzewuski H.
Pamiątki Soplicy, Wrocław 2004, wyd. ?, Ossolineum

Sawicki Z., Wielechowski A.
Odznaki wojska polskiego 1943-2003. Katalog zbioru fal erystycznego. T. 3, Warszawa 2004, wyd. I, Bellona, s. 1-470

Siemienowicz K.
Wielkiej sztuki artylerii część pierwsza, Warszawa 1963, wyd. I, WMON

Skarbek J.
Formowanie siły zbrojnej w województwie lubelskim podczas powstania listopadowego, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, t. 18, z. 2, 1976 [W:]: ZBIÓR ARTYKUŁÓW O POWSTANIU LISTOPADOWYM

Skarbek J.
Wkład materialny duchowieństwa rzymskokatolickiego w powstaniu listopadowym 1830-1831 roku, Roczniki Humanistyczne, t. XXVIII, z. 2, 1980 [W:]: ZBIÓR ARTYKUŁÓW O POWSTANIU LISTOPADOWYM

Skarbek J.
Wysiłek mobilizacyjny województwa lubelskiego w powstaniu listopadowym 1830-1831 r., Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, t. 22, z. 1, 1968 [W:]: ZBIÓR ARTYKUŁÓW O POWSTANIU LISTOPADOWYM

Smolka S.
Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, T. 2, Warszawa 1984, wyd. II, PIW, s. 1-644

Smolka S.
Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, T. 1, Warszawa 1983, wyd. II, PIW, s. 1-572

Sokołowski A.
Dzieje powstania listopadowego 1830-1831, Wiedeń 1907 (Reprint Poznań 2002), wyd. II, Wydawnictwo Kurpisz

Szkoda Z.
Muzeum wojska polskiego w Warszawie. Katalog zbiorów. Wiek XVII, Warszawa 1968, wyd. I, WMON, s. 1-416

Tazbir J.
Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy, mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1987, wyd. I, Interpress

Tobiasz M.
Fortyfikacje dawnego Krakowa, Kraków 1973, wyd. I, WLK

Tokarz W.
Rozprawy i szkice. Rozprawa społeczna i polityczna, T. 1, Warszawa 1959, wyd. I, PWN, s. 1-568

Tokarz W.
Rozprawy i szkice. Militaria, T. 2, Warszawa 1959, wyd. I, PWN, s. 1-581

Turnau I.
Polskie skórnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łodź 1983, wyd. I, Ossolineum, s. 1-203+ilustracje

Wilkinson-Latham R.
British artillery on land and sea 1790-1820, 1973, David&Charles

Wiśniewski K. [opracował]
„Konstytucja” miasta Pułtuska z 1729 roku, Warszawa 2007, wyd. I, Sarmatia Artistica M. K. Jabłoński

Wróblewski Z.
Tajemnica węgierskiego huzara, Warszawa 1979, wyd. I, MAW, s. 1-214

Wyspiański S.
Warszawianka. Pieśń z roku 1831, Wielka Biblioteka nr. 36, Warszawa

Zieliński Z.
Duchowieństwo rzymskokatolickie Wielkopolski wobec powstania 1830-1831 roku, Roczniki Humanistyczne, t. XXVIII, z. 2, 1980 [W:]: ZBIÓR ARTYKUŁÓW O POWSTANIU LISTOPADOWYM

Zieliński Z.
Władza kościelna i administracja pruska wobec sympatii powstańczych kleru w Wielkim Księstwie Poznańskim 1830-1831, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, t. 22, z. 2, 1968 [W:]: ZBIÓR ARTYKUŁÓW O POWSTANIU LISTOPADOWYM

Ziółek J.
Nieznane losy uczestników powstań narodowych 1830-1, 1848, 1863-4, Lublin 2000, wyd. I, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 1-248

Ziółek J.
Mobilizacja dymisjonowanych wojskowych w powstaniu listopadowym, Roczniki Humanistyczne, t. XVIII, z. 2, 1969 [W:]: ZBIÓR ARTYKUŁÓW O POWSTANIU LISTOPADOWYM

Ziółek J.
Patriotyczna postawa duchowieństwa w czasie powstania 1830-1831 roku, Roczniki Humanistyczne, t. XXVIII, z. 2, 1980 [W:]: ZBIÓR ARTYKUŁÓW O POWSTANIU LISTOPADOWYM

Ziółek J.
Udział duchowieństwa w powstaniu listopadowym, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, t. 19, z. 1, 1977 [W:]: ZBIÓR ARTYKUŁÓW O POWSTANIU LISTOPADOWYM

Żak A. C. [red.]
90 lat centralnego archiwum wojskowego, Warszawa 2008, konferencja, MON, 1-243

CZASOPISMA:

Fasciculi archaeologiae historricae, fasc. IX, 1996 Łódź

Muzealnictwo wojskowe, t. 5, Warszawa 1992

Przegląd Artyleryjski XVII, z. 2, Warszawa 1939

Przegląd Artyleryjski, z. 1, Warszawa 1952
Przegląd Artyleryjski, z. 2, Warszawa 1952
Przegląd Artyleryjski, z. 3, Warszawa 1952
Przegląd Artyleryjski, z. 4, Warszawa 1952
Przegląd Artyleryjski, z. 5, Warszawa 1952
Przegląd Artyleryjski, z. 6, Warszawa 1952
Przegląd Artyleryjski, z. 7, Warszawa 1952
Przegląd Artyleryjski, z. 8, Warszawa 1952
Przegląd Artyleryjski, z. 9, Warszawa 1952
Przegląd Artyleryjski, z. 10, Warszawa 1952

Przegląd Artyleryjski, z. 11, Warszawa 1953
Przegląd Artyleryjski, z. 12, Warszawa 1953

Przegląd Artyleryjski, z. 1, Warszawa 1954
Przegląd Artyleryjski, z. 2, Warszawa 1954
Przegląd Artyleryjski, z. 3, Warszawa 1954
Przegląd Artyleryjski, z. 7, Warszawa 1954
Przegląd Artyleryjski, z. 8, Warszawa 1954
Przegląd Artyleryjski, z. 9, Warszawa 1954
Przegląd Artyleryjski, z. 10, Warszawa 1954
Przegląd Artyleryjski, z. 11, Warszawa 1954

Przegląd Artyleryjski, z. 1, Warszawa 1955
Przegląd Artyleryjski, z. 2, Warszawa 1955
Przegląd Artyleryjski, z. 3, Warszawa 1955
Przegląd Artyleryjski, z. 4, Warszawa 1955
Przegląd Artyleryjski, z. 8, Warszawa 1955

Przegląd Artyleryjski, z. 11, Warszawa 1955

Studia i materiały do historii wojskowości, t. XIII, z. 1 Warszawa 1967
Studia i materiały do historii wojskowości, t. XIII, z. 2 Warszawa 1967
Studia i materiały do historii wojskowości, t. XVII, z. 2 Warszawa 1971
Studia i materiały do historii wojskowości, t. XVIII, z. 1 Warszawa 1972
Studia i materiały do historii wojskowości, t. XVIII, z. 1 Warszawa 1972
Studia i materiały do historii wojskowości, t. XVIII, z. 2 Warszawa 1972
Studia i materiały do historii wojskowości, t. XLIV, Białystok 2007

BROSZURY:

Historical Flags and Maps of the Grand Duchy of Lithuania, Wilno 2006, wyd. I, L.D.M.

Metodyka szkolenia obsługi dział artylerii przeciwpancernej, MON, Warszawa 1968, s. 3-48
Military Odyssey 25-27 August 2007.

Tradycje wojsk artylerii w Polsce. Oficerska Szkoła Artylerii w Toruniu, Toruń 2003, MOwT

Przepisy dla woysk i administracyow wojennych Xięstwa Warszawskiego, Warszawa 1810 (Reprint Warszawa? )

SŁOWNIKI:

Słownik terminów artyleryjskich, MOSKWA 1968, s. 1-335

Słownik artyleryjski, MOSKWA 1947, s. 1-423