Spis treści

REKONSTRUKCJA WYRZUTNI 2,5 CALOWYCH RAKIET NA PODSTAWIE RYSUNKÓW JÓZEFA BEMA ZMIESZCZONYCH W „UWAGACH O RAKIETACH ZAPALAJACYCH” Z ROKU 1819.

 I.                   KILKA FAKTÓW Z DZIEJÓW BRONI RAKIETOWEJ.
    Broń rakietowa pojawiła się w ojczyźnie prochu , Chinach. Wiadomo, że była ona już stosowana przez Chińczyków już w X wieku naszej ery i została przeniesiona na teren Europy przez Mongołów w trakcie ich ekspansji na zachód.
Na terenie Polski broń ta pojawia się po raz pierwszy w roku 1241, przyniesiona przez Tatarów najeżdżających nasze ziemie. Umiejętność sporządzania prochu i mieszanek pochodnych została szybko przyswojona w Europie, tak, że już w niedługim czasie także armie europejskie mogły pochwalić się pierwszymi krokami w rozwoju odprzodowej * broni palnej i rakietowej. Początkowo rakiety znalazły zastosowanie jako środki sygnalizacji , oraz jako fajerwerki uświetniały święta i uroczystości.  
W XV wieku w polskiej literaturze wojskowej pojawiają się informacje na temat tej broni. W roku 1569 Marcin Bielski publikuje traktat zatytułowany: „Sprawa Rycerska”, opisując w nim race jako rakiety w postaci smoków. W kształcie tych rakiet odbija się jeszcze dalekie wspomnienie kraju pochodzenia tej broni.
Sto lat po Bielskim w roku 1650, Kazimierz Siemienowicz  ogłasza drukiem traktat zatytułowany „Artis magnae artilleriae pars prima”. Autor ukazał w  traktacie zagadnienia techniki rakietowej , tworząc podstawy do rozwoju tej broni w XIX i XX wieku.
    Na początku XIX wieku pod wpływem doświadczeń z walk przeciwko Hindusom, bronią rakietowa zainteresowali się Anglicy. Sprowadzili oni do Europy zdobyte na Hindusach egzemplarze rakiet i rozpoczęli prace nad ich udoskonaleniem. Bardzo szybko bo już w roku 1807 rakiety angielskie odpalone z okrętów podpaliły stolicę Danii, Kopenchagę. W roku 1813 rakiety zostały użyte przeciw Francuzom i ich sojusznikom w bitwie pod Lipskiem. W tym samym roku podczas oblężenia Gdańska przez siły koalicji anty napoleońskiej zarówno oblegani Francuzi jak i oblegający miasto  Anglicy , stosowali broń rakietową. To właśnie na francuskiej wyrzutni rakietowej używanej w obronie Gdańska w roku 1813 wzorował się kpt. Józef Kosiński projektując sprzęt którego rysunki z podanymi wymiarami zamieścił Józef Bem w swoim raporcie do wielkiego księcia Konstantego na temat możliwości i rozwoju artylerii rakietowej.
Praca Bema, oraz starania generała Piotra Bontemps przyczyniły się do wydania przez Konstantego rozkazu o utworzeniu w roku 1822 I Polskiego Korpusu Rakietników, którego dowództwo objął gen. Bryg. Piotr Bontemps.
Korpus rakietników dzielił się na 1. Półkompanię Rakietników Pieszych którą dowodził kpt.2 kl. Karol Skalski, oraz 1. Półbaterię Rakietników Konnych pod dowództwem kpt.1kl. Józefa Jaszowskiego.
 
* Przez broń palną odprzodową rozumie się wszystkie typy broni palnej której ładowanie odbywało się  od przodu lufy. System ten stosowany był powszechnie w większości typów broni palnej , aż do połowy XIX wieku, kiedy to do uzbrojenia wojsk europejskich zaczęła napływać broń ładowana odtylcowo za pomocą zamka umieszczonego w tylnej części lufy.