STOWARZYSZENIE ARTYLERII DAWNEJ „ARSENAŁ”

„Tu blask - dym - chwila cicho - i huk jak stu gromów.

Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów”

Mickiewicz A., Reduta Ordona;

 

„Rozwijał się dym z harmat w białe róże”

                                   Słowacki J., Beniowski;

 

 

Na wielu rekonstrukcjach batalistycznych z okresu XIX w. donośnie grzmią harmaty, a zasłony z dymu unoszą się nad polami bitew. To my jesteśmy za to odpowiedzialni – Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”. Wytaczamy armaty, nabijamy a ich lufy „wciąż dymią i świecą” i grają.

Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał” jest prężnie rozwijającą się grupą zrzeszającą ludzi zainteresowanych kultywowaniem tradycji artylerii historycznej. W chwili obecnej koncentrujemy się głównie na okresie XVIII-XIX wiecznym. Dumnie nosimy mundury Artylerii Polskiej z okresu Królestwa Polskiego z lat 1815-1831, a nasz „Arsenał” dysponuje 4 armatami z różnych epok i okresów historycznych oraz wyrzutnią rac kongrewskich wykonaną na podstawie rysunków autorstwa generała J. Bema, będącą częścią uzbrojenia korpusu Rakieników Królestwa Polskiego 1822-1831. Siedzibą Stowarzyszenia jest Arsenał (przy ul Długiej w Warszawie) wybudowany na rozkaz króla Władysława IV w XVII wieku i pełniący tę rolę aż do roku 1831.
Grupa istnieje od marca 2005 roku. Bardzo aktywnie uczestniczy w rekonstrukcjach i inscenizacjach batalii organizowanych w kraju i za granicą. Działalność ta jest głównym nurtem aktywności członków Stowarzyszenia. Celem naszego stowarzyszenia jest pokazanie wszystkich aspektów życia wojskowego i obozowego oraz obyczajów panujących w odtwarzanych okresach historycznych. Zainteresowani jesteśmy kultywowaniem tradycji broni i barwy, oraz upowszechnianiem historii oręża polskiego.
Do chwili obecnej stowarzyszenie brało udział w kilkudziesięciu imprezach i samo było też organizatorem kilku imprez, miedzy innymi cyklicznie odbywającej się w Warszawie inscenizacji „Nocy listopadowej”, czy współorganizatorem „Bitwy o Olszynkę Grochowską”. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi i prywatnymi, utrzymuje także przyjacielskie kontakty z innymi grupami rekonstrukcji historycznej.
Naszą ambicją jest rekonstrukcja i przedstawienie wszystkich możliwych typów i rodzajów dawnej broni artyleryjskiej, zarówno prochowej jak i maszyn miotających od czasów antyku aż do końca okresu tzw. Artylerii odprzodowej.
Stowarzyszenie skupia ludzi należących do różnych grup historycznych zajmujących się rekonstrukcją jak i osoby dopiero zaczynające swoja przygodę z odtwarzaniem historii.


Stowarzyszenie Artylerii Dawnej Arsenał odtwarza i posiada na chwilę obecna następujące odziały z różnych epok:


Królestwo Polskie 1815-1831

Artyleria Piesza Królestwa Polskiego 1815-1831 (4 działa wraz z obsługą)

Rakietnicy Piesi Królestwa Polskiego 1815-1831 (1 wyrzutnia wraz z obsługą)

Kompania Saperów Królestwa Polskiego 1815-1831 (1 pluton)

Szpital Polowy Królestwa Polskiego 1815-1831 (1 namiot szpitalny wraz z obsługą)


Epoka Napoleońska

24 Bateryjna Rota Artylerii Rosyjskiej 1807 (4 działa wraz z obsługą)

Szpital Polowy Księstwa Warszawskiego 1807-1814 (1 namiot szpitalny wraz z obsługą)
XVII wiek

Artyleria Władysława IV – Gwardia Królewska (1 działo wraz z obsługą)

W planach do rekonstrukcji jest dopracowanie istniejących formacji i epok oraz:

Kuźnia polowa z okresu Królestwa Polskiego 1815-1831
Artyleria Księstwa Warszawskiego
Wozy taborowe Husytów XVw. (2 wozy wraz z obsługą)
Kompania rzemieślnicza z okresu Królestwa Polskiego 1815-1831
1 Armię Ludowego Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej –Artylerię oraz saperów
Artylerię legionową z Czasów Juliusza Cezara


Jesteśmy otwarci na wszystkie epoki oraz formacje powiązane z zmyśla techniczna i wiedza wojskową i mamy zamiar sukcesywnie się rozwijać oraz dopracowywać każdą z wymienionych epok. Jeśli masz pomysł na cos, co nie zostało tutaj wyszczególnione albo zostało -a jesteś miłośnikiem historii, wojskowości polskiej i techniki wojskowej lub jest to poprostu powiazane z Twoimi zainteresowaniami -
Serdecznie Zapraszamy!!!