Spis treści

 WARSZWIANKA


Słowa: C. Delavigne / K. Sienkiewicz  (1831)
Muzyka: K. Kurpiński (1831)


Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wszkrzeszenia był!
W tęczę Franków Orzeł Biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił.
A nadzieją podniecany,
Woła do nas z górnych stron:
Powstań, Polsko, skrusz kajdany!
Dziś twój tryumf albo zgon!


Hej, kto Polak - na bagnety!
Żyj swobodą, Polsko, żyj!
Takim hasłem cnej podniety,
|: Trąbo nasza, wrogom grmij! :|


„Na koń!” woła kozak mściwy,
„Zbuntowany skarćmy lud!
Bez Bałkanów są ich niwy,
Pędem zgnieciem Lachów ród!”
Stój! Za Bałkan pierś ta stanie,
Car wasz marzy płonny łup!
Z wrogów naszych nie zostanie
Na tej ziemi, chyba trup!


Hej, kto Polak ..


Droga Polsko! Dzieci twoje
Dziś szczęśliwszych doszły chwil
Niźli, gdy ich sławne boje
Wieńczył Kremlin, Tybr i Nil.
Lat dwadzieścia nasze męże
Los po obcych ziemiach siał,
Dziś, o Matko, kto polęże,
Na twym łonie będzie spał.


Hej, kto Polak ...


Wstań, Kościuszko, ugodź w serca,
Co litością mamić śmią!
Znałże litość ów morderca,
Który Pragę zalał krwią?
Niechaj krew tę krwią dziś płaci,
Niech nią zrosi grunt zły gość!
Laur męczeński naszych braci
Bujnej na niej będzie róść!


Hej, kto Polak ...


Tocz, Polaku, bój zacięty,
Ulec musi dumny car!
Pokaż jemu pierścień święty,
Nieulękłych Polek dar!
Niech to godło ślubów drogich
Wrogom naszym wróży grób!
Niech krwią zlane w bojach srogich
Nasz z wolnością świadczy ślub!


Hej, kto Polak ...


O Francuzi, czyż bez ceny
Rany nasze dla was są?
Spod Marengo, Wagram, Jeny,
Drezna Lipska, Wateloo?
Świat was zdrdzał, my dotrwali,
Śmierć czy tryumf, my gdzie wy!
Bracia, my wam krew dawali,
Dziś wy dla nas nic – prócz łzy?


Hej, kto Polak ...


Wy przynajmniej, coście legli,
W obcych krajach za kraj swój,
Bracia nasi, z grobów zbiegli,
Błogosławcie bratni zbój!
Lub zwyciężym, lub gotowi
Z trupów naszych tamę wznieść,
By krok spóźnić olbrzymowi,
Co chce światu pęta nieść!


Hej, kto Polak ...


Grzmijcie, bębny! Ryczcie, działa!
Dalej, dzieci, w gęstu szyk!
Wiedzie hufce Wolność, Chwała,
Tryumf błyska w ostrzu pik!
Leć, nasz Orle, w górnym pędzie,
Sławie, Polsce, światu służ!
Kto zwycięża, wolnym będzie –
Kto umiera, wolnym już!


Hej, kto Polak ...