UNIA EUROPEJSKICH STOWARZYSZEŃ MILITARNO-HISTORYCZNYCH

 

Union der Europaeischen Wehrhistorischen Gruppen

Union of the European Historical Military Groups

 

Siedziba Prezydium:

 

Privatstiftung Schloss Wetzdorf

Schlossallee 1

A-3704 Kleinwetzdorf

Austria

 

Główne cele:

  1. gromadzenie wiedzy na temat rekonstrukcji militarno-historycznych różnych epok w poszczególnych krajach
  2. wymiana informacji między stowarzyszeniami
  3. koordynacja ich działalności

Struktura:

sciagnij plik

Aby móc ubiegać się o członkostwo Unii grupy są zobowiązane do:

  1. posiadania statusu oficjalnie zarejestrowanego Stowarzyszenia,
  2. posiadania rekomendacji Oficera Współpracującego dla danego kraju,
  3. przedstawienia informacji na temat swojego Stowarzyszenia, najlepiej w formie prezentacji – struktura, działalność, zdjęcia;
  4. złożenia wypełnionej deklaracji,
  5. wpłacenia składki członkowskiej uzależnionej od ilości osób wchodzących w skład Stowarzyszenia.

Przedstawicielstwo

Koordynatorem działań w Polsce jest prezes stowarzyszenia pan Maciej Mechliński 

Strona internetowa:

www.uewhg.org        www.uewhg.eu