Kolejne walne zebranie stowarzyszenia przyniosło zmianę prezesa. Maciej Winnik zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Borkowskiego, który jednak nie opuszcza ścisłych władz SAD-u, obejmując urząd skarbnika. Pozostałe stanowiska pozostają bez zmian: Marek Michałowski pozostaje viceprezesem, Andrzej Pukos sekretarzem, a Renata Radzikowska członkiem zarządu.